Advertentie
Advertentie

Zelfproduktie elektriciteit mag niet verhinderd worden

Omdat de wetgevingen en reglementeringen van de EG-lidstaten de samenwerking tussen bedrijven die zelf elektriciteit produceren en de openbare distributiemaatschappijen nog dikwijls in de weg staan, heeft de Europese kommissie in een ontwerp-aanbeveling een aantal gemeenschappelijke beginselen opgesomd om die samenwerking te bevorderen. De kommissie meent dat hiervan tijdens een periode van lage energieprijzen werk moet gemaakt worden.