Zelfs een blinde kon problemen bij Harmony zien aankomen

(tijd) - Zijn de Belgen de blinden van de aandelenmarkt voor goudmijnen? Na de avonturen met Stilfontein en Barrack Mines, wijzen de jongste ontwikkelingen met de Zuidafrikaanse goudmijn Harmony alvast in die richting. Evenals bij Stilfontein en Barrack Mines nam de participatie van de Belgische beleggers in Harmony de voorbije jaren gevoelig toe, tot nu meer dan een derde van het totaal. Nochtans waarschuwen experts al jarenlang voor de mijn waarvan de winst, de investeringen en de goudproduktie stelselmatig daalden en waarvan men de sluiting met gesloten ogen kon zien aankomen.