Zelfs met extra geld blijven kinesisten binnen hun budget

(tijd) - De kinesisten zullen vanaf september op iets meer geld mogen rekenen. Ten minste als minister van sociale zaken Moureaux het advies volgt van de bevoegde kommissie. Deze kommissie, waarin naast de ziekenfondsen de kinesisten zelf zetelen, stelt in haar advies dat de buikriem inderdaad te hard werd toegehaald en dat er een kleine budgettaire ruimte is om vanaf het najaar wat meer geld uit te trekken.