Advertentie
Advertentie

Zelfs 'neutralisering' lijststem schiet zijn doel voorbij

(tijd) - Zelfs de 'neutralisering' van de lijststem zou de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat niet grondig wijzigen, en de inspraak van de kiezers bij de toewijzing van de parlementszetels niet wezenlijk vergroten. Uit een simulatie van deze krant blijkt dat, indien bij de verkiezingen van 13 juni de lijststemmen helemaal niet hadden meegeteld, maar negen van de honderdvijftig kamerleden en zes van de veertig rechtstreeks verkozen senatoren hun zetel aan een partijgenoot zouden moeten afstaan.Belgische kiezers kunnen op twee manieren voor een bepaalde partij stemmen. Ofwel betuigen zij met een lijst- of hoofdvakstem hun akkoord met de volgorde van de kandidaten, en dus met het feit dat de lijsttrekker en eventueel de tweede, soms ook de derde of zelfs vierde gerangschikte kandidaten een parlementair mandaat krijgen. Ofwel geven zij met een naam- of voorkeurstem voor één of meer kandidaten aan, de volgorde te willen wijzigen en liever iemand anders dan de eerst gerangschikte kandidaat of kandidaten in het parlement te zien.