Zelfstandig handelsagent onder gezag van opdrachtgever is contradictio in terminis

Wanneer is iemand een zelfstandige en wanneer is hij een werknemer? Dat onderscheid is in de praktijk soms moeilijk te bepalen, en leidt tot discussies over schijnzelfstandigheid. Bij conflicten baseert de rechter zich niet enkel op de oorspronkelijke overeenkomst, maar ook op de praktische gang van zaken bij het werk. Recentelijk gaf het Hof van Cassatie een klager gelijk die een overeenkomst had als zelfstandige handelsagent, maar het werk uitvoerde als een handelsvertegenwoordiger in loondienst.