Advertentie
Advertentie

Zelfstandige krijgt ruimere ziekteverzekering

(tijd) - Vanaf 1 juli is elke zelfstandige iets beter verzekerd tegen ziektekosten. Vanaf die datum zal het Riziv het geneesmiddelenverbruik bij dagopname beschouwen als een 'groot risico', zodat de verplichte ziekteverzekering de kosten betaalt. De nieuwe regeling bezorgt de overheid een factuur van jaarlijks 130 tot 150 miljoen frank. Voor de zelfstandige wordt het prijskaartje van de aanvullende verzekering wellicht kleiner.De sociale zekerheid voor zelfstandigen wijkt aanzienlijk af van die voor werknemers. Zelfstandigen betalen veel minder sociale bijdragen, en daar staat een kleinere sociale bescherming tegenover. Zo dekt de ziekteverzekering van zelfstandigen alleen de zogeheten 'grote risico's, zoals ziekenhuisopname. De 'kleine risico's - doktersbezoek, de geneesmiddelen die men bij de apotheker koopt,... - zijn niet verzekerd in het verplicht pakket. De zelfstandigen moeten de kosten van deze 'kleine risico's' volledig zelf betalen, tenzij ze bij een ziekenfonds een aanvullende verzekering afsluiten.