Advertentie
Advertentie

Zelfstandigen gaan minder studiebeurzen krijgen

BRUSSEL (tijd) - De berekeningswijze van het gezinsinkomen met het oog op de toekenning van studietoelagen wordt herzien, in die zin dat voor zelfstandigen geen rekening meer zal gehouden worden met een aantal fiskale aftrekken. Dat besliste de Vlaamse regering in het kader van haar budgetkontrole 1991. Deze budgetkontrole levert vooral onderwijs een aantal extraatjes op.