Advertentie
Advertentie

Zelfstandigen krijgen toegang tot fiscaal voordelig sociaal pensioenplan

(tijd) - Alle zelfstandigen hebben recht op het fiscaal voordelige sociaal pensioenstelsel van de medische beroepen. Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen krijgen bovendien toegang tot de markt van de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Een beleidsnota wordt vandaag door de ministerraad besproken. Met de maatregelen, die ten laatste op 1 januari 2003 in werking treden, komt de regering tegemoet aan een klacht van de Europese Commissie.