Advertentie
Advertentie

Zelfstandigen ontevreden met 'duur' regeringscadeau

(tijd) - De Unie van Zelfstandige Ondernemers en het Liberaal Verbond van Zelfstandigen zijn ontevreden over de verbeteringen aan het sociaal vangnet van de zelfstandigen. Ze geven toe dat de paarse regering een aantal stappen deed, maar die zijn onvoldoende en vaag. De zelfstandigenorganisaties zijn vooral misnoegd over de factuur van de sociale verbeteringen. Een patstelling: de regering denkt de zelfstandigen een cadeau te geven, maar de zelfstandigen bedanken voor dit 'vergiftigd geschenk.'