Zelfstandigen sparen 30 procent van hun inkomen

(tijd) - Zelfstandigen sparen 29,4 procent van hun beschikbaar inkomen. Daarmee ligt hun spaarquote ruim dubbel zo hoog als het nationaal gemiddelde van 14,1 procent. Het spaargedrag van bedienden en arbeiders verschilt weinig van het gemiddelde, want 16,8 respectievelijk 14,6 procent van hun beschikbaar inkomen wordt niet geconsumeerd. Gepensioneerden sparen slechts 5,5 procent van hun inkomen en andere niet-actieven 4,6 procent.Dit blijkt uit een studie waarin Jos Schoonbroodt van het Centre de recherche et d'information socio-politiques (Crisp) de resultaten bespreekt van de gezinsbudgetenquête van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). De belangrijkste resultaten van de gezinsbudgetenquête, die plaatsvond tussen 1 juni 1995 en 31 mei 1996, waren vroeger reeds bekendgemaakt (Tijd van 8 en 11 februari). Het Crisp publiceert nu meer details.