Advertentie
Advertentie

Zelfstandigen weigeren dubbele inlevering

(tijd) - Het Verbond voor Zelfstandigen en KMO's (VZK) maakt zich zorgen over de inleveringsmaatregel die de regering uitwerkt voor zelfstandigen. De zelfstandigen zijn volgens het verbond al het slachtoffer van de dalende koopkracht van de bevolking. Daarom kunnen ze geen bijkomende inlevering aanvaarden. "Die komt er vanuit de blinde stelregel dat tegenover een inlevering van de werknemers telkens een gelijkwaardige maatregel ten laste van de zelfstandigen moet staan', aldus nog het VZK.