Zelfstandigenstatuut voor podiumartiesten?

(tijd) - De podiumkunstenaars zijn voor hun sociale bescherming onderworpen aan het stelsel van de werknemers, maar uit de praktijk blijkt volgens KMO-minister Bourgeois dat veel van hen handelen als zelfstandigen. Daarom vindt hij dat podiumartiesten de kans moeten krijgen zich te verzekeren binnen het sociaal stelsel van de zelfstandigen. Bourgeois wil hierover overleg plegen met de betrokken federale en regionale ministers en de kunstenaars.