Zelfstandigenverzet tegen financiering sociaal vangnet groeit

(tijd) - Het zelfstandigenverzet tegen de financiering van een verbeterd sociaal vangnet groeit. De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo), de Union des Classes Moyennes (UCM), de Boerenbond en de Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA) waarschuwen de regering in een gezamenlijke brief dat er 'geen akkoord mogelijk is als de overheid geen extra geld op tafel legt om het sociaal statuut te financieren.'