Zelfstandigheid artsen blijft twistpunt met Moureaux

(tijd) - Minister van sociale zaken Moureaux en het artsensyndikaat-Wynen-Beckers liggen weer met elkaar overhoop. De konkrete aanleiding is het koninklijk besluit dat de loonsverhoging van een bepaalde groep verpleegsters regelt. De ware inzet van de strijd is de zelfstandigheid van de artsen en hun "integratie' in het ziekenhuis. Deze strijd beïnvloedt ook de gesprekken tussen artsen en ziekenfondsen over een nieuwe konventie.