Zelfsturen

Er bestaan geen kant-en-klaarrecepten voor de introductie van zelfsturing en van zelfsturende teams, ontdekt auteur Karel van Berkel bij wijze van introductie in dit boek. Hij inspireert zich op de praktijk van dergelijke teams en weet dus dat de menselijke natuur, niet de theoretische benadering, meestal in zulke fenomenen de boventoon voert. Daarom waarschuwt hij ook, weerom praktijkgericht, voor de mogelijke valkuilen van zelfsturing, al gebruikt hij daarbij een aantal gelijklopende termen min of meer als synoniemen van zelfsturing: zelforganisatie en zelfverantwoordelijkheid horen namelijk dicht in de buurt van zelfsturende teams op te treden. Zonder succesformules en zonder magische oplossingen legt dit boek de nadruk op de creativiteit en het probleemoplossende vermogen van de lezer. Het zijn immers de individuen, stelt van Berkel, die de verantwoordelijkheid nemen om, samen met anderen in teamverband, doelen te realiseren.Karel van Berkel: Zelfsturende teams. Contact, 0Amsterdam, 1999. Paperback, 128 pp., ca. 900 fr.Het Goud van de KennisManagers en beleidsmensen behoren met zekerheid te weten dat zij de kenniseconomie op geen enkele manier kunnen ontlopen. Het is daarenboven hun lot om dagelijks geconfronteerd te worden met een toenemende complexiteit van het beslissingsproces. De kenniseconomie vereist snelle beslissingen, nog snellere aanpassingen aan de veranderingen van de markt en het fundamentele onderzoek, terwijl conflicten tussen en met zo goed als onverzoenbare belangen even onvermijdelijk blijken.De spelregels veranderen: bedrijven geven hun producten zomaar gratis weg, wie zou daar vijf jaar geleden aan gedacht hebben? De snelst groeiende bedrijven hebben helemaal geen materiële activa meer. Leveringstijd en -prijs van de meest belangrijke producten in de nieuwe economische omgeving neigen naar nul. Kennis meest ongrijpbare van alle grondstoffen wordt uitgeroepen tot het nieuwe goud aan het uiteind van de regenboog, maar niemand schijnt precies te weten wat ermee te doen. Want verzamelen van kennis is zinloos tenzij het bedrijf in staat is daaraan een toegevoegde waarde te geven. De vraag is: hoe kunnen bedrijven op een effectieve manier een meerwaarde creëren met het uitbaten van de kennis die ze in hun bezit hebben? Daarenboven moeten zij in staat zijn snel en efficiënt kennis te genereren, willen zij de markt kunnen volgen. Machines doen dat niet, uiteraard, je hebt er creatieve en vakkundige mensen voor nodig die weten wat de diepe, geheime betekenis van kennis is en die deze kunnen transformeren tot weelde. En in dit boek lichten de auteurs een behoorlijk stuk van die sluier op.René Tissen, Daniel Andriessen, Frank Lekanne Deprez: Value-Based Knowledge Management. Longman, Amsterdam, 1998. Gebonden, met twee cd-roms, 255 pp., ca. 2.600 fr., ISBN 90 6789 9291Samenstelling: Guido Eekhaut