Advertentie

Zelfsturing loopbaan houdt ouderen langer aan de slag

MECHELEN (tijd) - Oudere werknemers nemen hun loopbaan nog onvoldoende in eigen handen. Dat besluit het consultancybedrijf Bridges for Choices na onderzoek. Nochtans is een goede zelfsturing van de loopbaan onontbeerlijk voor het opkrikken van de arbeidsmarktparticipatie van ouderen. 'Wie zijn loopbaan in handen neemt, is bereid langer te werken', zegt Jan De Visch van Bridges for Choices.

De federale en Vlaamse regeringen willen oudere werknemers langer aan het werk houden. In het Generatiepact en het Meerbanenplan werkten ze daarvoor een reeks maatregelen uit. Maar veel hangt ook af van de mate waarin ouderen hun loopbaan zelf kunnen sturen, waarschuwt Bridges for Choices.

De consultant ijvert voor extra aandacht voor die zogenaamde zelfsturing. Hoe goed iemand zijn loopbaan stuurt, hangt onder meer af van de mate waarin die zich bewust is van zijn sterktes en zwaktes. Ook de focus op een duidelijk doel en de wil om dat doel te bereiken bevorderen de zelfsturing.

Bridges for Choices deed een beperkt onderzoek bij 95 werkende 45-plussers. De resultaten waren gemengd. 61 procent zei de eigen sterktes en zwaktes te kennen, maar amper 26 procent antwoordde positief op de vraag of hij een goed beeld had op zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Minder dan 30 procent wist waar hij heen wil met zijn loopbaan.

'Bijna 57 procent heeft geen concreet professioneel doel voor ogen', zegt De Visch. Dat heeft belangrijke gevolgen. 'Werknemers met een hoge graad van zelfsturing verwachten gemiddeld op hun 59ste met pensioen te gaan. Voor wie een lage graad van zelfsturing heeft, ligt dat op 50 tot 56 jaar.'

Loopbaanbegeleiding kan een uitweg bieden, zegt De Visch, ook al blijft het een relatief onbekend concept. In Vlaanderen bieden naast twaalf centra loopbaanbegeleiding aan. Die is bedoeld om werkenden bewust te maken van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op die manier kan die de eigen loopbaan opnieuw sturen.

Vragende partij

Ruim 43 procent zegt behoefte te hebben aan loopbaanbegeleiding. Vooral de hogeropgeleiden zijn vragende partij. Een opvallende vaststelling van het onderzoek is dat lagergeschoolden zeggen hun loopbaan goed te kunnen sturen. 'Onze hypothese is dat zij zich hebben neergelegd bij de situatie en bij het werk dat ze doen', zegt De Visch.

Zowat 37 procent van de 45-plussers zegt zich niet gewaardeerd te voelen op het werk. Dat toont volgens Bridges for Choice aan dat bedrijven beter moeten inspelen op de noden en verwachtingen van de oudere werknemers. Dat kan door hen loopbaanbegeleiding aan te bieden of de mogelijkheid te geven een opleiding te volgen. Maar ook een versoepeling van het arbeidsregime, door bijvoorbeeld een speciale vakantieregeling, kan helpen. EZ

www.bridgesforchoice.be www.mijnloopbaanbegeleiding.be

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud