Zetes identificeert goederen en personen

(tijd) - Het in 1984 opgerichte Zetes, waar 440 mensen werken, specialiseert zich in de automatische identificatie van goederen en personen. Aanvankelijk lag de focus op goederenidentificatie, maar in 1999 breidde Zetes zijn werkterrein uit naar de persoonsidentificatie. Met succes, want Zetes is het bedrijf achter zowel de SIS-kaart als de eID, de elektronische identiteitskaart.