Zeven doelstellingen om werkloosheid te halveren

(tijd) - De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners willen, in overleg en in samenwerking met de federale regering, de werkloosheid op middellange termijn halveren. In een gemeenschappelijke verklaring, die zij woensdag bekendmaakten, geven zij daarvoor zeven doelstellingen aan. Die zullen in het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (Vesoc) nader worden ingevuld en in concrete acties en maatregelen worden vertaald. Het overleg daarover moet tegen half december afgerond zijn.In de verklaring wijzen de regering en de sociale partners (ACV, ABVV, ACLVB, VEV, NCMV en Boerenbond) erop, dat er de voorbije tien jaar in Vlaanderen 275.000 arbeidsplaatsen zijn bijgekomen. Dat was echter niet voldoende om in een groeiende arbeidsmarkt alle werkzoekenden een passende baan te geven. Het verklaart waarom de werkloosheid 'onaanvaardbaar hoog' blijft.