Zeven GOS-staten akkoord met gemeenschappelijk defensie-akkoord

MINSK (afp) - Zeven van de twaalf lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) zijn vrijdag akkoord gegaan met een verdrag over de gemeenschappelijke verdediging van de buitengrenzen van het GOS. Sergej Medvedev, de woordvoerder van de Russische president Jeltsin, heeft dat gezegd aan het slot van de zestiende GOS-top in de Witrussische hoofdstad Minsk.Vijf staten hebben geweigerd zich bij het verdrag aan te sluiten: te weten Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Turkmenistan en Azerbeidzjan. Deze staten zijn tegen de stationering van meer Russische troepen aan hun zuidelijke grenzen die ongeveer korresponderen met de vroegere grenzen van de Sovjetunie . De staats- en regeringsleiders van de zeven deelnemende landen ondertekenden het verdrag vrijdagmiddag officieel. De top in Minsk verlengde voorts met eenparigheid het mandaat van de vredestroepen van het GOS in Abchazië (een seperatistische regio in Georgië) en in Tadzjikistan tot eind 1995. Ook namen de lidstaten een 'globaal plan' aan voor een regeling van het konflikt in Tadzjikistan. Er werd ook een akkoord bereikt over de oprichting van een gemeenschappelijk monetair komitee dat het monetair beleid van de lidstaten van het GOS op elkaar moet afstemmen.