Advertentie
Advertentie

Zeven maanden uitstel voor decreet ruimtelijke ordening

(tijd) - Het decreet van 18 mei 1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening wordt niet op 1 oktober maar pas op 1 mei 2000 van kracht. De paars-groen-gele meerderheid in het Vlaams Parlement keurde maandag een voorstel van decreet in die zin goed. De CVP protesteerde tegen die gang van zaken en zei dat het uitstel niet nodig is, maar enkel de verdeeldheid in de meerderheid moet toedekken.Het decreet over de ruimtelijke ordening, dat het Vlaams Parlement op 6 mei goedkeurde, zou normaal volgende vrijdag 1 oktober van kracht worden. Twee artikelen, 165 en 166, werden op 18 juni van kracht, tien dagen na de publicatie van het decreet in het Staatsblad. Zij voeren een overgangsperiode van vijf jaar in, waarin het toegestaan is zonevreemde woningen (in landbouwgebied) onder bepaalde voorwaarden te verbouwen, uit te breiden of zelfs helemaal te herbouwen. Die artikelen blijven geldig.