Zeven maanden uitstel voor decreet ruimtelijke ordening

(tijd) - In de Vlaamse regering bestaat er een consensus om de nieuwe regelgeving over ruimtelijke ordening niet op 1 oktober, maar pas op 1 mei 2000 te laten ingaan. Het Vlaams Parlement moet de beslissing nemen. Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk van Mechelen is intussen een uitgebreide lijst aan het opstellen van werken waarvoor geen bouwvergunning nodig is, zoals bescheiden veranda's en tuinhuisjes, maar ook zendmasten voor mobilofonie.De Vlaamse regering keurde dinsdag enkele besluiten goed ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 over de ruimtelijke ordening dat, op twee artikelen na, op 1 oktober in werking treedt. De artikelen 165 en 166, over de uitbreiding, verbouwing en herbouwing van zonevreemde woningen, zijn sinds 18 juni van kracht, de tiende dag na de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad.