Zie de ministers vallen

(tijd) - De regering Dehaene II startte in de zomer van 1995 met een ambitieus sociaal-economisch programma: ons land de muntunie binnenloodsen, de werkloosheid terugdringen en de sociale zekerheid hervormen. Maar een Henegouwse seksuele misdadiger besliste er een jaar later anders over. Van dan af zouden thema's als politie, gerecht en veiligheid al de rest in de schaduw plaatsen. Dehaene en zijn ministers begonnen aan een moeizaam gevecht om het geschokte vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen. Meer dan een regeringslid zou daarbij sneuvelen.Amper dertig dagen had Jean-Luc Dehaene nodig om zijn tweede ploeg samen te stellen. Terwijl de liberale uitdager zijn wonden likte, vonden christen-democraten en socialisten elkaar over een nieuw regeerprogramma, dat een opvallende gelijkenis vertoonde met het Sleutelplan waarmee de premier de kiesstrijd was ingegaan.