Advertentie
Advertentie

Ziekenfonds blijft verantwoordelijk voor effect aanbod

(tijd) - Het medisch aanbod speelt volgend jaar niet mee om te berekenen hoeveel ziekenfondsen financieel verantwoordelijk zijn voor de uitgaven van de ziekteverzekering. Dat is wel het geval voor de primaire arbeidsongeschiktheid. Met die beslissing beslechtte de Algemene Raad, het hoogste orgaan van het Riziv, de zoveelste discussie over de verdeelsleutel voor de 'responsabilisering'. Maar of het gehakketak tussen de ziekenfondsen nu afgelopen is, is niet zeker.In theorie zijn de ziekenfondsen al sinds begin jaren zestig financieel verantwoordelijk voor het verschil tussen inkomsten en uitgaven. In de praktijk hebben ze zo goed als geen greep op de inkomsten, en moeten ze hun leden wel alle reglementaire uitgaven terugbetalen. De overheid veegde al herhaaldelijk de spons over de (theoretische) tekorten die de ziekenfondsen daardoor opliepen. Maar de ziekenfondsen die nooit een tekort lieten optekenen - zoals de christelijke (CM) - vonden dat onrechtvaardig. Zij ijverden voor een doorgedreven 'responsabilisering', die alle ziekenfondsen zou aanzetten tot meer spaarzaamheid.