Advertentie
Advertentie

Ziekenfondsen bereiken akkoord over financiële verantwoordelijkheid

(tijd) - De ziekenfondsen raakten het maandag 'eens' over een verdeelsleutel voor de uitgaven in de ziekteverzekering. De christelijke mutualiteiten slaagden er in voor 1995 en 1996 het medisch aanbod uit de formule te weren en haalden dus gedeeltelijk hun slag thuis. Maar het akkoord laat een opening voor de socialistische ziekenfondsen: vanaf 1997 kunnen alle parameters meespelen.De Algemene Raad van het Riziv (het hoogste orgaan van de ziekteverzekering, waarin behalve de ziekenfondsen ook de sociale partners en de regering zetelen) hakte maandag dan toch de knoop door in de discussie over de 'responsabilisering' van de ziekenfondsen. Dit en volgend jaar houdt de verdeelsleutel alleen rekening met de factoren uit het koninklijk besluit van 12 augustus 1994: sociaal statuut, leeftijd, geslacht, beroep, sterftecijfer, urbanisatie, werkloosheid, samenstelling van het gezin, inkomen en nationaliteit. Om de objectiviteit van de verdeelsleutel zo goed mogelijk te waarborgen, pleiten sommige ziekenfondsen voor een onafhankelijke instelling die de betrouwbaarheid van de werkheids- en sterftecijfers - de twee belangrijkste parameters - zal controleren.