Ziekenfondsen en artsen vragen meer geld

(tijd) - De ziekteverzekering heeft volgend jaar tussen de 485 en 488 miljard frank nodig. Dat is de bede van respectievelijk ziekenfondsen en zorgverstrekkers aan de financiers van het stelsel, de sociale partners en de regering. De ziekenfondsen laten er geen misverstand over bestaan dat de prioriteit moet gaan naar ziekenhuizen en geneesmiddelen.De regering is volop bezig met de opmaak van de begroting '99 en een van de meest cruciale onderdelen wordt het budget van de ziekteverzekering. Van alle takken van de SZ is de ziekteverzekering er al jaren het slechtst aan toe. De uitgaven groeien elk jaar aanzienlijk. De uitgavennorm die een rem had moeten inbouwen - sinds enkele jaren mag het budget van de ziekteverzekering bovenop inflatie hoogstens 1,5 procent stijgen - blijkt in praktijk een maat voor niets. Voor dit jaar alleen al is de verwachting dat de uitgaven 8 à 9 miljard zullen stijgen boven het budget van 453 miljard.