Ziekenfondsen en OCMWsbotsen over zorgverzekering

(tijd) - De ziekenfondsen, aangedreven door de Socialistische Mutualiteiten, trekken van leer tegen de toepassing van de derdebetalersregeling in de zorgverzekering. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) raadt de OCMW-rusthuizen aan, die regeling toe te passen voor de rusthuisbewoners voor wie het OCMW financieel tussenbeide komt. De ziekenfondsen willen dat de 160 euro aan de bewoner wordt uitbetaald.