Ziekenfondsen krijgen verantwoordelijkheid maar geen extra budgettaire macht

(tijd) - De regering zal vrijdag waarschijnlijk een koninklijk besluit goedkeuren waardoor de ziekenfondsen 'financieel verantwoordelijk' worden. De mutualiteiten zullen in de toekomst nauwer toezien op de uitgaven van de ziekteverzekering. Als teveel wordt uitgegeven, draaien de ziekenfondsen daar zelf voor op. Extra bevoegdheden zouden de ziekenfondsen echter niet krijgen.Het technisch ingewikkelde dossier van de 'responsabilizering' is belangrijk voor de toekomst en voor het verleden. Eerst dat laatste. De ziekenfondsen zijn al sinds 1963 financieel verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid is echter teoretisch, net zoals de tekorten of overschotten. Sinds de laatste maal dat de tellers op nul gezet zijn, hebben de kristelijke ziekenfondsen een overschot van 27 miljard fr. verzameld. De socialistische ziekenfondsen komen 55 miljard tekort. Dit komt volgens hen doordat ze leden hebben die meer dan gemiddeld ziek zijn en een lager dan gemiddeld loon hebben (dus minder inkomsten tegenover meer uitgaven). Anderen insinueren slecht beheer en weinig strenge kontrole.