Ziekenhuisapotekers pleiten voor ekonomisch geneesmiddelengebruik

BRUSSEL (tijd) - De Belgische Vereniging van Ziekenhuisapotekers (BVZA) is voorstander van een efficiënter, veiliger en ekonomischer geneesmiddelengebruik. Het gebruik moet volgens de apotekers geoptimalizeerd worden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Daartoe is een multidisciplinaire aanpak nodig, waarbij zowel de voorschrijvers van geneesmiddelen als de verplegers die de geneesmiddelen toedienen, begeleid en geïnformeerd worden over de kwaliteit en de kwantiteit van de geneesmiddelen.