Ziekenhuisbeleid verlamt Brusselse executieve

(belga/tijd) - De Brusselse executieve komt de jongste weken niet meer toe aan vergaderen omwille van een dispuut tussen PS en SP omtrent de reorganizatie van de openbare ziekenhuizen. Voorzitter Picqué (PS) lanceerde het voorstel om een interkommunale koepel op te richten voor de openbare ziekenhuizen die afhangen van OCMW's. De Brusselse SP ging in het verweer en eiste het behoud van het bi-communautair karakter van deze sektor en garanties voor een Vlaamse vertegenwoordiging in het beheer. De Brusselse gewestminister en Vlaamse socialist Grijp weigerde het voorstel-Picqué te aanvaarden. Niet meteen om taalredenen, zo zei hij gisteren, maar vooral omdat het voorstel gekoppeld is aan extra-subsidies voor de kristelijke private ziekenhuizen.