Ziekenhuizen bieden werkmogelijkheden voor risicogroepen

(tijd) - Om het tekort aan personeel op te vangen, kan de verzorgingssektor denken aan tewerkstelling en vorming van risicogroepen. Momenteel verricht het gekwalificeerd personeel nogal wat taken die makkelijk naar die groepen gedelegeerd kunnen worden. Dat is de suggestie die een recente studie in opdracht van het Sociaal Fonds voor de Privé-ziekenhuizen naar voor schuift.De verzorgingssektor kampt met een tekort aan gekwalificeerde verpleegkundigen. Oorzaken zijn onder meer de demografische evolutie en de geringe aantrekkelijkheid van het beroep. Precies door het personeelstekort is de werkbelasting groot, en de huidige arbeidsorganizatie werkt dat bovendien in de hand. Momenteel voeren gekwalificeerde verpleegkundigen immers nog tal van taken uit die niet tot hun beroepsdomein behoren: taken van huishoudelijke aard, onderhoud, vervoer van patiënten, administratie, enzovoort.