Ziektekostenverzekering uit de doeken

Wie recht wil hebben op een ziektekostenverzekering, moet zich aansluiten bij een ziekenfonds en bijdragen betalen. De verzekering wordt onder meer gefinancierd door een bijdrage op de lonen. Die ligt op 3,55 procent van het loon van de werknemer, terwijl de werkgeversbijdrage in de ziektekosten 3,80 procent van het loon is. Wat zijn de krachtlijnen van de ziektekostenverzekering. Aan welke mechanismen is zij onderhevig?