Ziekteverzekering gaf 7 mrd. minder uit dan begroot

(tijd) - Het RIZIV heeft voor de ziekteverzekering van werknemers vorig jaar niet 387 miljard frank -zoals begroot- uitgegeven, maar slechts 380 miljard. In vergelijking met '93 is dat een reële stijging met 2,77%. Daardoor is de put van de ziekteverzekering voor slechts acht miljard frank diep.Helemaal zeker is het resultaat over 1994 nog niet. De wijze van terugbetaling is vorig jaar namelijk hier en daar gewijzigd. Meest belangrijk is dat de gegevens in verband met de ziekenhuizen voortaan geautomatizeerd ingezameld worden. Met de magneetbanden met fakturatiegegevens zijn er echter veel problemen geweest, waardoor het mogelijk is dat er de komende weken nog voor enkele miljarden achterstallen binnenlopen op het RIZIV (rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering).