Advertentie
Advertentie

Ziekteverzekering krijgt42 miljard frank extra in 2001

(tijd) - De ziekteverzekering krijgt voor 2001 een begroting van 542,8 miljard frank toegewezen, of een stijging met 8,5 procent tegenover 2000. Tot nog toe moest de sector zich houden aan een groeinorm van 1,5 procent, die recentelijk werd opgetrokken tot 2,5 procent. De geneesmiddelensector krijgt 8 miljard frank extra, maar moet budgetoverschrijdingen uit eigen zak bijpassen. Dit regeringsvoorstel wordt maandag aan de sociale partners en de ziekenfondsen voorgelegd.