Ziekteverzekering vindt 3 miljard extra besparingen

(tijd) - Technische ingrepen, herberekening van behoeften, en effectieve besparingen die de patiënt bijna niet zal voelen. Dat is in een notedop de beslissing die het Verzekeringscomité van de ziekteverzekering nam om in de verschillende deelsectoren dit jaar 3 miljard extra te besparen. De artsen en de farmaceutische industrie vinden het onterecht dat ze ook een duit in het zakje moeten doen, en proberen de besparingsoperatie juridisch in de war te sturen.De ziekteverzekering mag dit jaar hoogstens 418,4 miljard uitgeven, 3 miljard minder dan afgesproken bij de opmaak van de begroting voor 1996. De uitsplitsing van het bedrag over de verschillende sectoren van de ziekteverzekering is het werk van het Verzekeringscomité, waar zorgenverstrekkers en ziekenfondsen het laatste woord hebben. Het Verzekeringscomité vergaderde vorige week al een eerste keer, maar raakte toen niet veel verder dan de bespreking van een voorstel van de regering.