Advertentie
Advertentie

Zieltogende euro houdt beleggers aan de kant

Het gespreksonderwerp van de week bleef de zwakte van de euro. De meeste marktpartijen zien de munt als een vogel voor de kat en men verwacht hier niet echt veel verandering in. Zo vlak voor de verkiezingen in de Verenigde Staten lijkt het niet echt mogelijk een geconcerteerde interventie van de voornaamste centrale banken van de wereld succesvol rond te krijgen. Ons aller Wim Duisenberg, voorzitter van de Europese Centrale Bank, liet hier onlangs geen twijfels over bestaan. Bovendien beginnen heel wat long posities in euro dermate zorgen te baren dat de verliezen worden genomen, wat een bijkomende druk zet op de eenheidsmunt. Daarbij komt dat heel wat Europese bedrijven acquisities moeten betalen in dollar en zeker een deel hiervan financieren via een rechtstreekse aankoop van dollars tegen euro. Dit alles geeft weinig hoop. Op rentegebied heeft bovendien de handhaving van de zogenaamde tightening bias (verklaring dat indien de rente aangepast wordt, dit een opwaartse aanpassing is) door de Amerikaanse centrale bank eerder een dollarverstevigend effect dan omgekeerd. De ECB lijkt dan ook slechts het rentewapen te hanteren om de euro voor verder onheil te behoeden. Dit komt echter al bij al niet echt op een gelegen moment, aangezien reeds heel wat indicatoren wijzen op een Europese groeivertraging. Het verder optrekken van de Europese rente zou hier flink wat verdere, ongewenste, schade kunnen berokkenen. De europerikelen zorgden voor erg zwakke obligatiemarkten in Europa. Veel niet-Europese beleggers waren er niet te zien en de verkopers onder dit gesternte kregen in dunne volumes vlot de overhand. De obligatieprijzen gingen dan ook algemeen lager met hogere rendementen tot gevolg. In de Verenigde Staten waren er geruststellende berichten aangaande de ontwikkeling van de arbeidskosten. De stijging ervan viel mee en deze lijkt gecompenseerd te kunnen worden door productiviteitswinsten. Dit alles was wel leuk om te vernemen, maar uiteindelijk is dit nog lang niet voldoende om het rentehaussepotentieel in de VS voorgoed te bezweren. De obligatiemarkt deed het rustig deze week en voelde erg onzeker aan . Het aantal nieuwe emissies beperkte zich tot een minimum en dit was perfect in lijn met de beleggersactiviteit.St.-Georgebank kon hoofdzakelijk bankportfolio's behagen met een beperkte emissie van 300 miljoen dollar. De emittent is niet bekend bij het grote publiek maar des te beter bij de gespecialiseerde investeerders, zodat de plaatsing vlot verliep. Inter American Development Bank combineerde een 'Road Show' in Europa met een uitgifte op 3 jaar. Deze supranationale emittent kwam met een correct, maar niet genereus, prijsniveau naar de markt. De korte looptijd bleek begeerd door sommigen, terwijl anderen best wat langer opende investeringen hadden aangedurft. Deze emittent komt echter niet alle dagen op de markt en kan bogen op een uitstekende reputatie. De kopers waren wereldwijd aanwezig en de enige echte uitgifte van deze week met een beetje een totaal bedrag dat de moeite waard was, is deze.General Electric bracht een leuke uitgifte in Zweedse kroon die spijtig genoeg waarschijnlijk geen leverbare effecten kan aanbieden. Deze lening is genereus geprijsd en wist aan te spreken, hoewel de professionele beleggers het uitgiftebedrag eerder aan de kleine kant vonden. Emissies in Zweedse kroon bieden nog steeds, ook voor institutionele beleggers, een valabel alternatief voor klassieke euro-investeringen.North-West Water wist mooi geprijsd de nodige fondsen op te halen in euro. De initieel vooropgestelde prijszetting diende echter opwaarts te worden herzien en pas na deze beweging kon de lening vlot worden getrokken; de grote vraag bij investeerders blijft echter waar de rente voor dit type debiteur in enkele weken staat, en dit blijft koffiedik kijken. Raiffaizen Zentralbank bracht een kleine emissie met achtergesteld karakter aan aantrekkelijke voorwaarden. Het eerder kleine uitgiftebedrag wijst er op dat hier het publiek van de kleinere beleggers wordt aangesproken.General Electric had het duidelijk voor de Scandinavische munten en bracht eveneens een uitgifte in Deense kroon. Deze erg geliefde munt bij de Belux-investeerders doet het sowieso erg goed. De combinatie van munt en debiteurenkwaliteit zorgde voor de nodige beleggersappetijt, zonder dat een stormloop ontstond.