Advertentie
Advertentie

Zijn e-marketplaces giftige paddestoelen?

Er wordt veel gepubliceerd over e-marketplaces. Een B2B-e-market kan gedefinieerd worden als een marktplaats op het internet waar bedrijven elkaar ontmoeten om goederen en diensten te verhandelen (met andere bedrijven) of om met andere bedrijven te onderhandelen. In Europa rijzen ze als paddestoelen uit de grond. Je mag enkel die paddestoel(en) gebruiken (toetreden) die niet giftig zijn voor je organisatie. Indien je een verkeerde e-market kiest (bijvoorbeeld een die te weinig liquiditeit aanbiedt), kunnen de gevolgen nefast zijn doordat de verwachtingen niet worden gehaald. Waarschijnlijk worstelen heel wat managers met volgende vragen.a. Welke transactiemogelijkheden bieden e-marketplaces?Eén enkele B2B-internet-marketplace biedt vaak meerdere soorten transactiemechanismen aan. Totaal verschillende transactieplatformen, zoals bijvoorbeeld auction modellen (veilingen), request for quotes (RFQ)-modellen of negotiation modellen kunnen op één enkele site worden aangeboden. Het besef van het bestaan van deze verschillende modellen maakt de kans groter dat potentiële toetreders meer krijgen van hetgeen ze verwachten. Voor meer informatie over de modellen verwijs ik naar users.pandora. be/sloebers/indexa.html (licentiaatsverhandeling). Bij de keuze van een geschikte e-market moet men vooraf bepalen welke goederen men wil verhandelen. Gaat het om directe of indirecte goederen? Zijn het strategische aankopen, impulsaankopen of transactieaankopen?b. Waarom toetreden?Zowel vanuit technologisch standpunt als vanuit bedrijfseconomisch standpunt zijn er tal van voordelen. Potentiële toetreders moeten eerst weten welke voordelen er bestaan om ze dan ook te kunnen afdwingen. De belangrijkste potentiële voordelen voor de kopers zijn:- Toegang tot een grote hoeveelheid leveranciers: het wordt zelfs mogelijk dat de macht van grote leveranciers verschuift naar kleine klanten als die besluiten om samen aan te kopen. - Lagere transactiekosten: bv. door gebruik te maken van data-warehousetechnologie om de kosten te kunnen beheersen.- Neutraliteit: ten aanzien van zowel de kopers als de verkopers.- Eliminatie van marktinefficiënties: marktefficiëntie en prijzen zijn omgekeerd gecorreleerd. Als de markteffiëntie stijgt, zouden de prijzen moeten dalen.- De producten die worden aangeboden kunnen continu up-to-date gebracht worden: dit is cruciaal voor de bedrijven die het cataloogmodel hanteren - Verbetering van het logistieke management: gezien het belang dat gehecht wordt aan het just-in-timeprincipe bij supply chain management, moeten e-marketplaces ervoor zorgen dat allianties afgesloten worden met logistieke bedrijven.- Mogelijkheid om deel uit te maken van een gemeenschap: door vacatures, collaborationmogelijkheden enz. kan er een community-gevoel ontstaan.Voor de verkopers gaat het om volgende voordelen:- Toegang tot een grote hoeveelheid klanten: een belangrijk voordeel van het internet is dat leveranciers wereldwijd en tegen een lage kostprijs nieuwe klanten kunnen zoeken.- Verminderen van de uitgaven: er zouden mogelijkheden kunnen liggen in het verminderen van het aantal verkopers om de verwachte prijsverminderingen te compenseren.- Verwijderen van de traditionele tussenpersonen: een ander middel om prijsdalingen te neutraliseren is door de kortingen die aan distributeurs gegeven worden, te verminderen. Dit kan gedaan worden door meer producten rechtstreeks aan de eindgebruikers te verkopen in plaats van door middel van tussenpersonen.- Mogelijkheid om meer kennis op te doen omtrent de klanten: de alomtegenwoordigheid en de automatisering van het internet maken het mogelijk dat leveranciers belangrijke inzichten kunnen verzamelen omtrent hun klanten.- Verkoop van voorraadoverschotten wordt mogelijk.c. Belangrijke aandachtspunten.1. Tracht eerst een antwoord te formuleren op de volgende vragen: welke producten koop/verkoop ik, wie zijn mijn klanten en leveranciers, in welke industrie bevind ik me, en welke e-markets bestaan er in mijn industrie. De volgende sites kunnen een hulpmiddel zijn: www.netmarketmakers.com, www.b2business.net 2. Kies een e-market die voldoende liquide is: zijn er voldoende kopers en verkopers ingeschreven, hoeveel transacties vonden al plaats op die site?3. Welke bijkomende diensten worden aangeboden op de site?4. Men moet zich ook eens durven af te vragen wat het uiteindelijke objectief is zonder te kijken naar de bestaande organisatie. Dit omdat e-markets indien gewenst een verregaande positieve invloed kunnen hebben op die organisatie. Zelfs in die mate dat een verregaand business process reengineering-project overwogen kan worden.5. Ga na of de e-marketplace compatible is met andere e-marketplaces. Dit is belangrijk gezien thans fusies tussen e-markets als oplossing gekozen worden om de liquiditeit te kunnen verhogen.6. Ga na of de e-market winstgevend is. Hoewel weinigen het durven toegeven, zijn er maar heel weinig e-markets die winst maken. Dit is dan ook een belangrijke reden waarom men het voorbije jaar zoveel kon lezen over de shake-out.7. Als je besluit om toe te treden, haal er dan ook uit wat erin zit. E-markets kunnen een schat aan belangrijke marketinginformatie opleveren. Tracht er rekening mee te houden.Met dit artikel in het achterhoofd wordt de kans groter dat je de geschikte truffel vindt. Peter LambrechtsLicentiaat Handelswetenschappen,Lessius Hogeschool, Antwerpen