Zilverfonds tekent inop schatkistbons

(tijd) - De Schatkist heeft op 12 september voor 431 miljoen euro schatkistbons uitgegeven en de effecten werden opgenomen door het Zilverfonds. Dit blijkt uit de maandelijkse mededeling over de evolutie van de staatsschuld. Het is de tweede keer dat het Zilverfonds overheidspapier koopt.De regering richtte het Zilverfonds op om ook na 2010 de uitbetaling van de wettelijke pensioenen te waarborgen. Zij staat niet-fiscale ontvangsten af aan het Zilverfonds, dat met die middelen staatsobligaties koopt.Het Zilverfonds kocht in maart al voor 624 miljoen schatkistbons. Daardoor heeft het Zilverfonds nu activa ter waarde van 1.055 miljoen euro. De twee leningen werden speciaal uitgegeven voor plaatsing bij het Zilverfonds. Het zijn nulcouponleningen die niet op de beurs worden genoteerd en bestaan uit gedematerialiseerde effecten.De verlopen rente wordt op 31 december van elk jaar geïntegreerd in het kapitaal. De eerste lening vervalt op 15 april 2010 en zal dan 956 miljoen waard zijn. De tweede lening vervalt op 15 oktober 2010 en zal dan 619 miljoen waard zijn.De nettoschuld van de federale overheid groeide in september met 3,99 miljard tot 260,22 miljard omdat de staat een groot kastekort boekte. In september is er altijd een belangrijk deficit omdat de overheid dan veel rente moet betalen. De rentebetaling van alle recente lineaire obligaties vindt plaats op 28 september of 28 maart.De schuld op halflange en lange termijn vertegenwoordigde 85,8 procent van de schuld tegenover 87,7 procent een jaar geleden. De schuld in euro vertegenwoordigde 97,7 procent van de schuld versus 97,2 procent vorig jaar. WV