Zincpower legt laatste hand aan overnames in België en Frankrijk

"Een mooi familiebedrijf met een sterke positie op zijn markt', aldus Bleyen. De Belgische operatie speelt zich buiten Limburg af. De Franse overnamedoelwitten zijn verzinkingseenheden die inzake omvang vergelijkbaar zijn met de Belgische vestigingen. In november zei financieel direkteur Emmanuel Maes dat Bleyen Industrie (Zincpower plus de dienstenpoot Oryx) een jaaromzet van 1,5 miljard frank vertegenwoordigde. Zincpower stevende af toen op 40 miljoen nettowinst en een cash flow van 100 miljoen (het overgenomen ICC Industries niet meegerekend). "De definitieve cijfers zijn nog beter dan we toen dachten', zegt Bleyen nu.