Zinsnede belangrijker dan rentebesluit

(tijd/bloomberg) - De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), beslist vandaag over het rentebeleid in de VS. De ogen van beleggers zijn niet gericht op het rentebesluit zelf. Alle economen zijn het eens dat de Fed het centrale rentetarief vasthoudt op 1 procent, het laagste niveau in 45 jaar. Het is uitkijken naar de kanttekeningen die de Fed-voorzitter, Alan Greenspan, bij de beslissing geeft. Op 12 augustus deelde de Fed mee dat het nog 'een hele periode' een expansief monetair beleid kan voeren, wat een blijvend lage rente inhoudt. De economen focussen zich vandaag op het al dan niet schrappen van de woorden 'een hele periode'. Twaalf van de 22 door Bloomberg ondervraagde economen verwachten dat de Fed de woorden schrapt.Zij menen dat het economische herstel in de VS duurzaam is, waardoor de risico's op inflatie toenemen. In het derde kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 8,2 procent. De economen verwachten dat de rente tegen het midden van 2004 wordt verhoogd. Renteverhoging Maar tien andere economen menen dat de bewuste passage blijft staan. 'Het derde kwartaal was uitstekend, maar we hebben nog enkele goede kwartalen nodig', zegt Ethan Harris, de hoofdeconoom van Lehman Brothers. In november creeerde de Amerikaanse arbeidsmarkt 57.000 nieuwe banen, wat minder was dan de consensusvoorspelling. Harris verwacht geen renteverhoging voor 2005.