Advertentie
Advertentie

Zoeken naar het nieuwe goud op Antarctica

(tijd) - De Verenigde Naties (VN) waarschuwen voor een ongebreidelde prospectie op Antarctica door bedrijven en wetenschappelijke instellingen op zoek naar 'extremofielen'. Dat zijn micro-organismen die er in slagen te overleven in extreme omstandigheden. Hun eigenschappen doen watertanden omdat ze uitzicht bieden op nieuwe geneesmiddelen, antibiotica en industriële toepassingen. Het Zesde Continent is een biologische schatkamer, en de VN vrezen bij gebrek aan internationale regelgeving voor 'een 21ste- eeuwse goudkoorts', een lucratieve trektocht van moderne goudzoekers.