Zoete GGO-mais voorlopig niet in EU-winkels

(tijd) - Experts van de EU-lidstaten schoven gisteren de goedkeuring van de genetisch gewijzigde zoete mais van Syngenta, BT-11, door naar een hoger politiek niveau. De milieubeweging kraaide victorie voor dat uitstel. Maar de uiteindelijke goedkeuring is nog maar een kwestie van enkele maanden. Vorige maand al bespraken de EU-experts het voorstel om de invoer van BT-11, een mais die vooral in blik en als popcorn wordt gebruikt, toe te laten op de Europese markt. De beslissing werd toen doorgeschoven naar een volgende bijeenkomst, op 8 december. Maar een besluit kon ook gisteren niet genomen worden. Er was geen meerderheid om het voorstel goed te keuren of een toelating te verwerpen. Zes landen stemden voor, zes tegen. Drie landen, waaronder Belgie, onthielden zich. Volgens de EU-regels wordt de beslissing ingeval van een staking van stemmen doorgeschoven naar het ministerieel niveau. Dat kan ten vroegste begin 2004 gebeuren. Het is nog onduidelijk aan wie de beslissing toekomt, de ministers van Landbouw of Volksgezondheid van de EU. Deskundigen verwachten dat ook de EU-ministers geen duidelijk voor of tegen uitspreken. Bij een staking van stemming op ministerieel niveau, komt de beslissing toe aan de Europese Commissie. Die liet al verstaan dat ze de goedkeuring van nieuwe GGO-gewassen genegen is, zolang ze aan de pas verstrengde EU-regels voor etikettering en tracering voldoen. Europese milieu-organisaties waren gisteren verheugd over het uitstel. Het feitelijke moratorium op de goedkeuring van nieuwe GGO's in Europa houdt stand, zeiden ze. Al vijf jaar lang worden in de EU geen nieuwe GGO-gewassen goedgekeurd door de tegenstand van enkele lidstaten en een groot deel van de publieke opinie. Midden april wordt de nieuwe EU-wetgeving van kracht die een duidelijke etikettering vraagt van producten met GGO-bestanddelen. Dan is er ook een beslissing over BT-11. Zo'n 30 andere GGO-producten wachten nog op Europese goedkeuring. KV