Zogezegd

Tom Segev, Israëlische historicus-journalist, over de crisis in het Midden-OostenBeide volkeren zullen een deel van hun nationale ambities moeten opgeven. Nu de staat zich een halve eeuw lang heeft kunnen bewijzen, zien veel Israëliërs daar de noodzaak wel van in. De Palestijnen zijn echter het stadium van een nogal archaïsch nationalisme nog niet ontgroeid. Om de nodige politieke rijpheid en het gevoel van veiligheid te ontwikkelen moeten ze, net als de Israëliërs, minstens een generatie lang hun onafhankelijkheid kunnen beleven. Israël heeft dus veel te winnen bij een onafhankelijke Palestijnse staat - niet als het eindpunt van een vredesproces maar als een eerste stap in de richting van vrede. Vrij NederlandCor Herkströter, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig Shell-topman, over verantwoord ondernemenIk ben ervan overtuigd dat verantwoord ondernemen, dus duurzaamheid en een goed sociaal-ethisch beleid en maatschappelijke acceptatie integreren in de ondernemingsstrategie, een grotere toegevoegde waarde oplevert. Maar ik wil dat kunnen laten zien. (...) Alleen door een goede interne structuur kunnen bedrijven gaan meten wat verantwoord ondernemen hun oplevert. En misschien levert het wel niets op. Misschien leidt het bij sommige ondernemingen wel tot waardevernietiging in plaats van waardecreatie. Ik kan het me niet voorstellen, maar het zou kunnen. Iedereen kijkt naar de sociale kant van de onderneming en de milieukant en houdt een boekhouding daarover bij, maar iedereen stopt bij het toekennen van een waarde daaraan. Je moet dus een interne structuur bouwen, ingebed in de traditionele managementsystemen, waardoor je kan meten wat de zorg voor het milieu, mensen en financieel redement je oplevert. Die drie dingen zijn communicerende vaten. Het is belangrijk dat tussen die drie vaten een evenwicht wordt gevonden. Maar dan moeten we het eerst kunnen meten. Het Financieele DagbladGijs van Oenen, rechtsfilosoof, over een gedoogbeleidEen gedogende overheid geeft burgers hun verantwoordelijkheid terug, in de verwachting dat ze die niet beschamen. Gedogen werkt dan ook alleen als de gedoogden goed beseffen waar hun grenzen liggen. Een gedoogzone is allesbehalve een moreel vacuüm. Hier heerst een informele rechtsorde, die weliswaar niet volledig strookt met het formele recht, maar wel functioneert. Gedogen staat niet buiten de rechtsstaat. Gedogen maakt er een belangrijk deel van uit. de Volkskrant