Zogezegd

Vera Dua, Vlaamse minister van Landbouw en Leefmilieu, over risicos,We leven in een risicomaatschappij. De oude vertrouwde risicos hebben we onder controle. Maar er duiken telkens weer onverwachte gevaren op waar niemand een antwoord op weet. De bevolking voelt zich daar onzeker door en politici weten ook niet goed wat ze ermee moeten aanvangen. Het aspect risico bepaalt de sfeer in onze samenleving. De MorgenGraciela Iglesias, Europees correspondent van de Argentijnse krant La Nacion, over de kritiek van Nederland op Jorge Zorreguieta, de vader van maxima,De Argentijnse geschiedenis is complex en zij is niet te vatten in termen van goed en fout zoals de Nederlandse intellectuelen die zo graag hanteren. Het moet overigens gezegd, met alle respect, dat wij in Argentinië de Nederlandse geschiedenis ook niet zo beoordelen. Wij stellen slechts de vraag hoe in Nederland de burgers zijn gestraft die met de Duitse bezetter hebben gecollaboreerd. Of, meer terzake, welke straffen men in petto heeft voor bedrijven die tijdens de dictatuur gewoon handel bleven drijven met ons land of voor degenen die dat fantastische voetbalelftal naar Buenos Aires stuurden dat door onze nationale ploeg werd verslagen tijdens de finale van het WK in 1978, onder het hartelijke applaus van de militaire junta en andere hoogwaardigheidsbekleders, zoals Henry Kissinger. (...) Maar laat ik jullie niet lastig vallen met deze vragen. Al met al zijn jullie een fortuinlijk volk. Niet alleen hebben jullie niet te maken met een recessie en een werkloosheidscijfer van 15 procent, zoals wij, maar bovendien hebben jullie als toekomstige koningin een aantrekkelijke blonde vrouw die bereid is om haar carrière, haar familie en waarschijnlijk zelfs haar nationaliteit op te offeren om jullie overal ter wereld waardig te vertegenwoordigen. NRC HandelsbladEtienne Vermeersch, ethicus, over de Europese aanpak van de mond- en klauwzeerepidemie,In deze crisis blijken de beslissingen te worden genomen door slechts enkele mensen die deel uitmaken van het veterinair comité: dit is technocratie. Zij verbieden vaccinaties, tegen het gezond verstand van de hele Europese bevolking in. (...) Men moet niet ageren tegen Europa, maar tegen het democratische deficit in Europa. Het Europees Parlement toont zich ook in deze crisis totaal onmachtig. En dat op de top in Stockholm niet meer dan een kwartiertje wordt vrijgemaakt voor een ramp van deze omvang, laat ook geen beste indruk na. Europa kan veel goed doen, maar eerst moeten volwaardige democratische besluitvormingsmechanismen worden uitgebouwd. We zitten voorlopig met een technocratisch in plaats van met een democratisch Europa. Knack