Zogezegd

Abdel Bari Atwan, hoofdredacteur van het in Londen gevestigde Arabische dagblad Al Quds al-Arabi, over de vraag of het Iraakse volk Saddam Hoessein niet kan vervangenDe Irakezen kijken aan tegen hetzelfde dilemma als alle andere Arabische landen waar het gaat om hun machthebbers. Velen zouden deze liever zien verdwijnen. Maar wij hebben geen mogelijkheden voor een vredevolle overgang naar een nieuw regime in de Arabische wereld; er zijn slechts twee manieren om een leider te vervangen: een militaire staatsgreep of een natuurlijke dood. Wat betreft de militaire coups, de legers zijn volledig onder de invloed van de machthebbers. En een natuurlijke dood is geen garantie dat het regime zal veranderen, omdat presidenten hun plaats nu voorbehouden aan hun zoons. NewsweekChristopher Hitchens,schrijver en columnist, over de aanslagen op 11 septemberEr woedt al sinds jaar en dag een burgeroorlog in de islamitische wereld. Aan de ene kant staan groepen die bereid zijn zich open te stellen voor de niet-islamitische wereld en niet-islamistische minderheden in eigen land. En aan de andere kant de mensen die de islamitische wetten onverkort en naar de letter willen invoeren in de meest rigide vorm, ook voor niet-moslims in die landen. Zie Algerije, Egypte, Indonesië. Het is in de eerste plaats een strijd binnen de islamitische wereld, waar vooral moslims het slachtoffer van worden. Een van de partijen heeft de strijd nu geëxporteerd naar een nieuw front buiten de islamitische wereld. Maar met het doel de strijd binnen de islamitische wereld te winnen. Vrij NederlandTheo Scholten,hoogleraar in de bedrijfskunde, over de roep om reguleringNet als na eerdere teruggang en teleurstellingen neemt de roep om regulering toe. Soms wordt daarbij bepleit dat de politiek zijn rechten herneemt en dat de overheid een zwaardere rol krijgt. Zou het helpen? Kennen we niet ook een aantal overheidsbedrijven of bedrijven met de overheid als grootaandeelhouder waar het grondig misging? Het is een illusie te denken dat regulering een einde zal maken aan fraude en cijfermanipulatie. Het is geen wondermiddel. Natuurlijk heeft elke generatie het recht, zelfs de plicht, te streven naar een samenleving die niet alleen welvarender, maar ook eerlijker en rechtvaardiger is. Bezwaar heb ik tegen het gemak waarmee haastige en half-geïnformeerde deskundigen (analisten, journalisten en politici) sprookjes vertellen over wat er allemaal kan en moet veranderen. Het Financieele Dagblad