Advertentie
Advertentie

Zogezegd

Alain Minc, auteur en economist, over het verschil tussen de Europese en Amerikaanse economie 'De afgelopen periode bewijst dat er geen andere locomotief is dan de Amerikaanse locomotief. Europa kan die rol niet overnemen omwille van verschillende redenen. Ten eerste omdat de Amerikaanse economie veel flexibeler is dan de onze. En ten tweede omdat de Amerikaanse macro-economische politiek veel brutaler is. In Europa is er een zeker evenwicht tussen solidariteit en doeltreffendheid, maar ook tussen concurrentie en bescherming. Ik bekritiseer dit model niet, maar men moet inzien dat wij een andere visie hebben dan de Amerikanen. En die keuze ten voordele van bescherming en solidariteit vertaalt zich in een kleinere groei. Wij hebben voor dit model gekozen en moeten dus de gevolgen daarvan aanvaarden.' Trends/Tendances Pieter Korteweg, voormalig bestuurvoorzitter van Robeco, over de rechten van aandeelhouders 'Zijn aandeelhouders in staat en bereid de eigenaarsrol te spelen? Zijn het niet gewoon financiele beleggers, alleen geinteresseerd in rendement? Zijn het niet in plaats van eigenaren van de onderneming alleen maar eigenaren van hun aandelen? Kijk maar wat er in de aandeelhoudersvergadering zit, zowel in termen van leeftijd als in termen van het uitstaande aandelenkapitaal.' 'Sommigen suggereren dwang als oplossing: de aandeelhouder moet verplicht komen of verplicht stemmen. Al die verplichtingen zijn nodig omdat aandeelhouders niet komen omdat ze niets te zeggen - in de zin van zeggenschap - hebben. Verander dat en ze zullen komen, al of niet via belangenvertegenwoordigers. De echte vrees lijkt me eerder dat ze komen en hun rechten opeisen en daarmee de macht van besturen en commissarissen inperken.' Het Financieele Dagblad Eric Buyst, economisch historicus, over Europa 'Ik ben zeer ontgoocheld, soms zelfs echt beschaamd over wat Europa allemaal doet. Wij zijn op het wereldtoneel tweederangsspelers geworden. Over het netelige probleem van Noord-Korea zit nu zowat iedereen aan tafel, maar Europa werd zelfs niet eens uitgenodigd. Beseffen ze dat wel in de Europese hoofdsteden? Wat heeft Europa nu aan echt constructieve dingen naar voren gebracht in de voorbije twee jaar? De introductie van de euro is vrij probleemloos verlopen, maar voor de rest? De grote leegte. De gewezen grootmachten van Europa schijnen maar niet te willen beseffen dat hun 'moments de gloire' al heel lang achter ons liggen.' Trends