Advertentie
Advertentie

Zogezegd

Olaf Zwetsloot, Nederlandse publicist, over het merk Europa 'Het is merkwaardig om te zien dat de EU nooit haar sterkste punten adverteert, met name dat ze is opgericht om door de innige verstrengeling van de economische belangen van nationale staten, een eind te maken aan de nationalistische oorlogen die Europa eeuwenlang teisterden, en dat wij dankzij de EU in een periode van ongekende vrede, welvaart en veiligheid leven. Geen geringe verworvenheden. Reclame kan weliswaar geen Europees burgerschap fabriceren, maar het kan een Europese identiteit begerenswaardig maken. Daarin schuilt het enorme potentieel van een 'merk' dat zijn eigen kracht niet kent - of niet wil kennen.' De Standaard Marcel van Dam, columnist, over bestrijden van terrorisme 'Terrorisme of gewapend verzet dat politiek is gemotiveerd, is niet met militair geweld uit te roeien. Tenzij men bereid is hele volken uit te roeien. Het beste bewijs daarvoor wordt geleverd in Israel. Met een overweldigend militair overwicht is Israel niet in staat aanslagen van de Palestijnen te voorkomen. Terwijl de Palestijnse gebieden niet alleen zijn bezet, maar onder een constante terreur worden gehouden. De gruwelijkste strafmaatregelen worden genomen: oogsten worden vernield, land wordt geconfisqueerd, bewegingsvrijheid wordt geminimaliseerd, woningen worden vernietigd, werken wordt onmogelijk gemaakt en mensen worden zonder vorm van proces opgesloten of vermoord. Al 35 jaar probeert Israel met schending van ongeveer alle mensenrechten de Palestijnen op de knieen te krijgen. Gewapend verzet of terrorisme op politieke gronden is alleen effectief te bestrijden als de meerderheid van de bevolking zich er tegen keert.' De Volkskrant John Gray, Britse historicus, over vooruitgang 'Vooruitgang is een mythe die zo diep in de westerse cultuur is verankerd, dat men met stomheid is geslagen wanneer je daar vraagtekens bij zet. We weten allemaal dat er op het gebied van de wetenschap wel degelijk vooruitgang is, en dat die op een gegeven moment onomkeerbaar is. Maar men gelooft in menselijke vooruitgang zoals men in de wetenschap gelooft. Men gaat ervan uit dat verbeteringen op het gebied van ethiek en moraal ook cumulatief zijn, net als dat met kennis het geval is. Daar geloof ik niet in. Iedere vooruitgang in ethiek en moraal kan verloren gaan. Menselijk gedrag is niet als wetenschap maar als kunst. In de kunst kun je naar hartelust oordelen. Maar er bestaat geen progressie. En zo is het met de menselijke natuur.' NRC Handelsblad