Zogezegd

Cyril Widdershoven, Midden-Oostendeskundige en militair strategisch analist, over de wederopbouw van Irak 'De rol van de voormalige Baath-functionarissen kan niet worden uitgevlakt. Meer dan 25 procent van de Iraakse bevolking was lid van de partij van Saddam Hoessein. De gehele maatschappelijke structuur is gebaseerd op de Baath, het leger, de politie, de oliesector en de economie. Men kan er niet omheen dat de bestaande structuren de eerste jaren nog steeds de controle over het land zullen hebben, zij het wel onder leiding van een nieuwe elite. (...) De grootste politieke mogelijkheid een stabiele interim-regering tot stand te brengen ligt bij de Arabische Liga. Natuurlijk zal er moeten worden geluisterd naar de geallieerden, maar geef een vooraanstaande rol aan de enige spreekbuis van de Arabische wereld, de Arabische Liga. Geen enkele Arabische leider kan dan naderhand zijn handen aftrekken van welk Iraaks regime dan ook. Een sterk 'democratisch' Irak kan de eerste jaren alleen overleven indien er een duidelijke committering van de Arabische wereld is. De Arabische Liga is hierbij een geeigend instrument.' Het Financieele Dagblad Ben Knapen, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, over het gebrek aan Europese eensgezindheid 'Als het om bruggenbouwen gaat, kan het einde van de Tweede Wereldoorlog iets leren. Toen werden netwerken gecreeerd voor politici, voor studenten, voor politieke partijen, zowel tussen Europese landen onderling als tussen Europa en Amerika. Er kwam een brede waaier van contacten, van de exclusieve Bilderbergconferentie tot - binnen Europa - de Socialistische Internationale. Van dit alles is heel weinig meer over, noch tussen partijen in Europa noch aan beide kanten van de oceaan. Weliswaar zijn de business school over de laatste twintig jaar weer goed bevolkt, maar de fora waar politici de confrontatie met elkaars waarden aangingen, zijn met de oorlogsgeneratie mee versleten. Een mentale renationalisatie is dominant en de reflexen blijken navenant. Zo'n stelsel voor constructieve confrontatie van ideeen wederopbouwen is een kwestie van lange adem. Het is ogenschijnlijk ook niet erg spectaculair, maar wezenlijk is het wel, nu blijkt dat overal en ongecoordineerd stoppen kunnen doorslaan.' NRC Handelsblad