Advertentie
Advertentie

Zomerakkoord schrapt forfaitaire huisvuilbelasting

(tijd) - De Vlaamse gemeenten mogen over afzienbare tijd geen forfaitaire huisvuilbelasting meer heffen. Het afvalbeleid moet worden gefinancierd via het beginsel de vervuiler betaalt enerzijds en de algemene, inkomensgebonden belastingen anderzijds. Dat is een van de maatregelen uit het Zomerakkoord over leefmilieu en ruimtelijke ordening dat de Vlaamse regering gisteren heeft gesloten.