Zonder ideologie sterft politiek debat

(tijd) - De burger weet misschien veel over politiek maar heeft vaak de indruk dat die kennis toch te kort schiet om te doorgronden waar de politicus echt mee bezig is. Die politicus slaagt er dan weer niet in om de logica van zijn optreden helder over te brengen. De Antwerpse politoloog Guido Dierickx wil met zijn boek 'Logica van de politiek' minstens een stukje van die 'wederzijdse subjectieve kenniskloof' wegwerken.Weinig auteurs van een werk over het politieke bedrijf beginnen hun inleiding met de mededeling dat dit 'geen kritisch boek' is. Heeft de aan de Universiteit Antwerpen verbonden professor Guido Dierickx geen andere ambitie dan een dienaar van de macht te zijn? Nee, maar hij vindt wel dat veel van de kritiek waarmee het politieke bedrijf nu overspoeld wordt, op verkeerde uitgangspunten en een gebrek aan goede informatie berust.