Zonder stemplicht blijft een Belg op de drie weg uit het stemhokje

(tijd) - Zonder stemplicht blijft een Belg op de drie op verkiezingsdagen thuis. De neiging tot absenteïsme is het grootst in Wallonië en het kleinst in Brussel. Vooral de liberalen en christen-democraten zouden profiteren van de afschaffing van de stemplicht, maar in Vlaanderen zouden de verschuivingen al bij al beperkt blijven.